Info o klubu

V této sekci se dozvíte něco jak o činnosti našeho klubu, tak o historii a vzniku. Jak je již zmíněno na úvodní stránce, je náš klub zaměřen především na sportovní kynologii, ale jsme schopni úspořádat i jiné akce jako např. besedy na různá témata a předváděcí akce.

Co jsme již připravili??

 • Několikrát jsme navštívili Mateřskou školu v Biskupicích, kde jsme děti seznámili s našimi pejsky a zábavnou formou jim předvedli něco málo z výcviku

 

 • Na žádost ředitelky Městské knihovny v Luhačovicích jsme již dvakrát připravili besedu pro žáky ZŠ Luhačovice na téma:
 1. Agresivita psů - proč pes útočí??
 2. Noc s Andersenem - využití psů - Sportovní kynologie

   
 • Pro DDM Luhačovice jsme již několikrát předvedli ukázku vycvičenosti psů a uspořádali besedu na téma výchova a výcvik psů.
   
 • Byli jsme nápomocni DDM Luhačovice při organizování tří ročníků výstav psů - Hafani-Bafani v Luhačovicích. Čtvrtý až desátý ročník jsme společně uspořádali na našem cvičišti v Biskupicích. V roce 2018 jsme uspořádali neoficiální závod agility pro mládež - MLADÝ 
  TUNELÁŘ ROKU 2018
   
 • Již několik let předvádíme na různých akcích, jako jsou Dětské dny, ukázky výcviku psů. Navštívili jsme Biskupice, Ludkovice, Částkov, Nedachlebice, Velký Ořechov, Luhačovice, Pohořelice, Dolní Lhotu a Zlín. ZDE můžete zhlédnout video z jedné naší ukázky.
   
 • V r. 1992 jsme pořádali KRAJSKOU VÝSTAVU NĚMECKÝCH OVČÁKŮ
   
 • V r. 1993 jsme pořádali KLUBOVOU VÝSTAVU VÍTĚZŮ NĚMECKÝCH OVČÁKŮ

 

Historie klubu

 

         Počátky našeho klubu se datují již od roku 1964. Původně sídlil v Luhačovicích nad pramenem Aloiska.

Zakladateli byli: Karel Trtek s NO - předseda

                                 Milan Goliáš s kolii - hospodář       

                                         Karel Klimeš s NB - všechno ostatní      

Původní pozemek byl o rozloze 60 x 40 m přidělen zakladatelům od města. Svépomocí zde bylo vybudováno oplocení, překážky a klubovna. Postupně se klub rozrostl zhruba asi na 20 členů. Po pár letech činností klubu, byli členové přinuceni (úředním dopisem z MNV) prostor nad Aloiskou opustit. Rozběhlo se jednání o novém pozemku až se podařilo sehnat soukromý pozemek v katastru Biskupic, který bylo ale nutno odkoupit.

Členové r. 1975 pozemek odkoupili. Největší zásluhu na odkupu měl M. Goliáš. Začalo se opět budovat, a buduje se až do dnešní podoby.